Sağduyulu üretim

Hem şimdiki hem de gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla, gezegenimizin ekolojik sınırlarını göz önünde bulundurarak faaliyet göstermeye çalışıyoruz.

Ontex için bu, kaynağı sağduyulu bir şekilde bulunmuş materyaller kullanarak, elimizden geldiğince verimli çalışarak, operasyonlarımızın ve taşımamızın enerji kullanımını ve karbon salınımını azaltarak ve atık sahalarına sıfır atık gönderme hedefimize doğru ilerleyerek içinde bulunduğumuz dünyayı korumaya çalışmak anlamına gelir.

Sağduyulu kaynak kullanımı

Ürünlerimizin ve ambalajlarımızın ekolojik ayak izini, en uygun ham maddeleri dikkatlice seçerek azaltmaya odaklandık. Bir yandan ürün ağırlığını (ve böylelikle kullanılan ham madde miktarını) azaltırken, sürekli olarak tüketicilerimizin rahatlığını artıracak çözümler arıyoruz. Bununla birlikte, kullandığımız ham maddelerin etkilerini en düşük düzeyde tutmayı hedefliyoruz.

Devamını okuyun...

Ham maddeler

Yenilenebilir ve yenilenemeyen

Ham madde kullanımını azaltma

Tüm ürün kategorilerimizde sahip olduğumuz ham madde miktarını azaltmaya odaklanıyoruz. 2009'dan beri gelişimi takip ediyoruz.

Devamını okuyun...

Sürdürülebilir ormancılık

Kağıt hamuru elyafı, en önemli ham maddelerimizden biridir. Tüm ürünlerimizde emici çekirdeği oluşturmada kullanılır. Sağduyulu odun kaynağı bulma ve kağıt hamuru üretimi bizim için büyük öneme sahiptir.

Devamını okuyun...

Kağıt hamuru yenilenebilir bir ham maddedir ve çok aşamalı sürece sahip üretiminde Loblolly ve Slash çamından doğal selüloz çıkarılır. Ağacın yaklaşık %40 ila %55 kadarı elyaf üretimi için kullanılır. Ağaçların kabuğu ve selüloz çıkarılmasından sonra kalan odun özü, tüm kağıt hamuru tedarikçilerimiz tarafından yenilenebilir enerji üretimi için kullanılır. Ontex tarafından kullanılan kağıt hamurunun tümü Elemental Klorsuz veya Tamamen Klorsuz ağartmaya sahiptir.

Karbon salınımlarını azaltma

Gezegenimizin ikliminin değiştiği ve bunun asıl nedenlerinden birinin insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı salınımı olduğu konusunda günümüzde genel bir hemfikirlik söz konusudur Ontex'te, iklim değişikliğinin işimize ve tedarik zincirimize yönelik uzun vadede doğrudan veya dolaylı sonuçlar doğurabileceğine inanıyoruz.

Devamını okuyun...

  • 2016 boyunca enerji ile ilgili hedeflerimizi netleştirdik:

2014 - 2015 arasında karbon ayak izimizi 76,2 ktCO2'den 54,7 ktCO2'ye olmak üzere %28 azalttık. Bunun asıl nedeni, kademeli olarak yenilenebilir elektriğe geçiştir. Ayrıca, 2020'ye kadar 43,8 ktCO2'ye doğru ek bir %20'lik düşüş hedefliyoruz.

  • Karbon Saydamlık Projesi (CDP)

Karbon ayak izimizin saydamlığını ve karşılaştırılabilirliğini artırmak amacıyla, 2016'da ilk kez Karbon Saydamlık Projesi'ne katıldık. Değerlendirmede C iklim performansı skoru elde ettik
ve bu da sektör ortalamasına denktir. 2017'de B skoru almayı hedefliyoruz. https://www.cdp.net/en

  • Lean & Green lojistik arayışı

Dünya çapında milyonlarca insanın alışveriş sepetinde bir Ontex ürünü var. Her ürün bir yolculuktan geçer. Amacımız, seyahat süresini kısaltmak ve çevresel ayak izimizi azaltmaktır. Lean & Green programının
parçası olarak, 2017'nin sonuna kadar lojistiğimizin karbon salınımını 2016 ile karşılaştırıldığında %20 düşürme hedefine odaklandık. 2016'da kargo birimi başına CO2 salınımımız %9,3 düştü.

ISO 14001 ve 50001

Operasyonlarımızın daha sürdürülebilir hale getirilmesi, gezegenimizin sınırlarına saygı duyarak faaliyet göstermeye bağlılığımızı destekler. Dünya çapında tutarlı ve uyumlu bir yaklaşım sağlamak amacıyla, tüm ana üretim tesislerimizin 2020'ye kadar ISO 14001 ve ISO 50001 sertifikasyonu almasını hedefliyoruz.
2016'da ana üretim merkezlerimizin %56'sı ISO 14001 sertifikası ve %38'i ISO 50001 sertifikası aldı.

Raporlar ve İndirilebilir İçerik

Devamını okuyun...

Atığı en aza indirme ve geri dönüştürme

Atık sahasına gönderdiğimiz üretim atığını azaltmaya çalışıyoruz ve 2020'ye kadar atık sahasına sıfır atık göndermeye yönelik nihai bir hedefimiz var.
2016 boyunca toplam 32.495 ton atık ürettik ve bunun %89'u enerji kazanımı için geri dönüştürüldü veya yakıldı ve %11'i atık sahasına gönderildi.