Sürdürülebilirlik yönetimi

Genel Müdür Yardımcısı, Ar-Ge, Kalite ve Sürdürülebilirlik

Ar-Ge Grubu, Kalite ve Sürdürülebilirlikten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Annick De Poorter, sürdürülebilirlik vizyonumuzun koruyucusudur. Yönetim ekibinin bir üyesi olarak, yönetim ekibi iş arkadaşlarıyla birlikte sürdürülebilirlik stratejisinin uygulanmasını yönetiyor.

Roller ve Sorumluluklar

Sürdürülebilirlik stratejimizi oturtmak için roller ve sorumluluklar bölümler arasında paylaştırılmıştır. Ayrı bir tesis seviyesine özel sürdürülebilirlik görevlileri atamaktan ziyade bu entegre yaklaşımın sürdürülebilirlik zorluklarımızı başarıyla yönetmede önemli olduğunu düşünüyoruz. Sürdürülebilirlik stratejisini Ontex'e oturtmak paylaşılan bir sorumluluktur, bu yüzden organizasyonda bu stratejiye sahip olma ve yönetme yaklaşımımızı gözden geçirdik. Çözümlere doğru birlikte çalışma.

Sürdürülebilirlik Yönetim Kurulu

Sürdürülebilirlik Yönetim Kurulu, yönetim ekibinin yılda dört kere toplanan dört üyesinden oluşur. Sürdürülebilirlik stratejimizi Ontex Grubunda daha geniş çerçevede uygulamaya devam ederken ilerlemeyi izler ve gerekli kararları alır.

Sağlık ve Güvenlik Yönetim Kurulu

Sağlık ve Güvenlik Yönetim Kurulu, yönetim ekibimizin dört üyesinden oluşur. Kurulun amacı, hızlı sağlık ve güvenlik kararlarının alınmasını sağlamak ve Ontex'te güçlü bir güvenlik kültürüne doğru geçişi hızlandırmaktır.