Sürdürülebilirlik

İşimiz büyüdükçe tanımlanmış olan tüm paydaşlarımıza olan sorumluluğumuz da artıyor.

Sürdürülebilirliği operasyonlarımızın kilit parçası haline getirerek ve gelecekteki başarı planlarımızın merkezinde tutarak bu sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.

Ontex bazı ISO standartlarını ve bir dizi çevre dostu etiketleri uygulamaya koyarak sürdürülebilirlik yolundaki ilk adımlarını attı.

Kırk yılı aşan bir süreden sonra çalışanlarımıza ve çevreye özen gösterme fikri artık çalışma şeklimizin ve tasarlayıp ürettiğimiz ürünlerimizin ayrılmaz bir parçası.

 • Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz arasında etik davranışı teşvik ediyoruz.
 • Göz önüne alınacak sosyal ve çevresel hususların tümü karar verme süreçlerine dâhil ediliyor.
 • Hesap verebilirlik ve şeffaflık, yasalara uyum ve uzun vadede düşünme stratejimizin kilit kısımlarını oluşturuyor.

Göz önüne alınacak sosyal ve çevresel hususların gelecekteki büyümenin merkezinde olması için ilk sürdürülebilirlik raporumuzu, şirketimizin yeniden yapılanma sürecinden geçtiği 2015 yılında yayınladık. 

"Hedefimiz, sürdürülebilirliği Ontex DNA’mıza yerleştirmek; çalışanlarımıza özen gösterme ve ürünlerimizi, gelecekteki kuşakların ihtiyaçlarından ödün vermeden müşteri ve tüketicilere sunmaya odaklanmak."

Annick De Poorter,
Grup AR-GE ve Kalite Direktörü

Tutkumuz sürdürülebilirlik, sorumluluk ve bilgimizi geliştirmek

İşimizi daha etik şekilde ve sorumlulukla yapma hedefimizin bir parçası olarak, sürdürülebilirliğin üç ana temelini Ontex için yeni odak noktalarına dönüştürdük:

Ürünlerimizde sürdürülebilirlik

Ontex ürünlerinin çevrede yapabileceği etkileri sürekli olarak gözlemler. 

Mümkün olan en düşük etkiye ulaşmak için:  

 • Tüm ürünlerin güvenli olmasını sağlıyoruz.
 • Sadece sertifikalı sürdürülebilir kaynaklardan gelen selüloz (kâğıt hamuru yünü) kullanıyoruz.
 • Ürün ve ambalaj ağırlığını benzer veya iyileştirilmiş özelliklere sahip olacak şekilde azaltmanın sürekli yollarını arıyoruz (eko verimlilik). 
 • Hammaddelerde sürdürülebilir kaynak bulmaya odaklanıyoruz.
 • Çevre bilinci olan yeni ürünler geliştiriyoruz.

Ontex tüm ürünlerinin çeşitli yasal yükümlülükler, resmi öneriler, uygulama kuralları, gönüllü taahhütler ve en güncel toksikolojik hususlarla uyumlu olmasını sağlar.

Hijyen ürünleri üretmek için sadece çam ağacının (yumuşak ağaç) bazı kısımları kullanılabilir. Bunun nedeni yumuşak ağacın daha fazla akışkan tutma ve sıvı dağıtımı sağlayan iri ve hacimli uzun lifler içermesidir. Kullanılan selülozun tümüne havalı serme uygulanır ve Ontex’in edindiği viskoz tanınmış kaynaklarından gelmektedir.

Ontex fabrikalarının %60’ı PEFC™ COC ve %27’si FSC™ COC sertifikalı olup %73’ü SFI™ Akredite Kaynak sertifikası kapsamındadır. 

Ontex geçen yıllar içerisinde ürün başına toplam hammadde ve ambalaj kullanımını, yeni teknolojiler kullanarak ve yenilikçi çözümler sayesinde benzer veya iyileştirilmiş kalite garantisini sürekli kılma yoluyla önemli miktarda azaltmıştır.

 • Geçen altı yılda bebek bezlerimizdeki hammaddeleri %14’ü aşan miktarda azaltmayı başardık.
 • Bu da, son on yılda bebek bezlerimizin ağırlığının %10’u aşan miktarda azaltılmasını sağladı. Aynı zamanda üst düzey Ontex bebek bezlerimiz 15 yıl öncesine göre %25 daha hafif. 

Buna ilaveten Ontex geçen yıllarda tüm hammaddelerdeki atık azaltılmasında %85’in üzerinde bir geri dönüşüm ortalamasına ulaştı. 

Organizasyonumuzda sürdürülebilirliğin oluşturulması

İyi bir işveren olmaktan çevreye olan etkimize kadar işimizin her alanında sürdürülebilirlik için çaba gösteriyoruz.

Çevre ve enerji politikamız tüm faaliyetlerimizin çevreye olan etkisini en aza indirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Politikamız da tüm çalışanlarımız için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını taahhüt eder. Kalite politikamızla birlikte bu politikalar, Sürdürülebilirlik Bildirgemizde belirtilen sürdürülebilirlik yaklaşımımızın zeminini oluşturur. 

Buna hammaddelerin ve nihai ürünlerin taşınması, enerji tüketimi ve üretim süreci atıkları dâhildir.

Bu ayrıca, çalışanlarımız için en iyi ve en güvenli çalışma koşullarını sağlarken sağlıklı bir iş/yaşam dengesinin teşvik edilmesi anlamına da geliyor.

 • 20 fabrikamızın üçte ikisi sertifikalı çevre yönetim sistemine sahip (ISO 14001).
 • Altı fabrikamız sertifikalı enerji yönetim sistemine sahip olup bunu diğer tesisleri kapsayacak şekilde genişletmek için çalışıyoruz (ISO 50001). 

Bilgi tabanımızda sürdürülebilirliğin oluşturulması

Sürdürülebilirlik hedeflerine erişime yardımcı olmak için bilgi alışverişinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.

Buna, en iyi uygulama ve bilginin tedarikçilerle, müşterilerle ve kurumumuz içerisinde paylaşılması da dâhildir.

 • Tedarikçiler ve müşterilerle ortaklıklara yatırım yapmak daha iyi iletişim kurmamıza yardımcı oluyor.
 • Dokuma-örme dışı tek kullanımlık hijyen ürünleri sektörünün kilit dernek ve meslek örgütlerinin aktif üyeleriyiz. Bu yapılar bizim sürdürülebilirlik stratejilerini uygulamaya koyma ve geliştirme çabalarımızı destekliyorlar.
 • İnkontinans değerlendirmesi, yönetimi ve tedavisinde tavsiye ve eğitim veren İnkontinans Enstitüsünü kurduk ve büyütmeye devam ediyoruz.
 • Avustralya, Belçika, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık’tan 500 öğrenciyle bunu müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve tüketicilerimiz için uzun dönemli bir yatırım olarak görüyoruz. 

Sürdürülebilirlik raporları

Sürdürülebilirlik stratejimiz ve aktivitelerimiz hakkında daha fazla ayrıntıyı, aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak Sürdürülebilirlik Raporumuzda ve diğer raporlarda görebilirsiniz.