Sürdürülebilir gelişim hedefleri

BM Sürdürülebilir gelişim hedeflerini destekleme

Sürdürülebilirlik stratejimiz, BM Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri (SDG'ler) gibi daha geniş çevresel ve sosyal hedeflere ulaşmak için attığımız adımları göstermek ve raporlamak için geliştirilmiştir. Aşağıda işimizin bu hedefleri nasıl desteklediğini ve bu hedeflere nasıl uyduğunu özetledik.

 

Yoksulluğa hayır

Ne yapıyoruz

Ürünlerimizle ve tesislerimizdeki ve tedarik zinciri dahilindeki işlemlerle bağlantılı insanların haklarına değer veriyoruz. Ürünlerimizin üretiminde ve tedarikinde payı olan herkesin insan haklarına saygı duyulduğundan emin olmak isteriz.

Sürdürülebilirlik hedeflerimiz

Tüm doğrudan harcama tedarikçileri Davranış Kurallarını imzalar.
2020 sonuna kadar, tesislerimizde bir sosyal hesap verebilirlik sistemi uygulanacak ve bir tedarikçi sosyal hesap verebilirlik sistemi kurulacak ve korunacaktır.

 

İyi sağlık ve refah

Ne yapıyoruz

Ontex'de insanları önemsiyoruz. Temel, yüksek kaliteli hizmetlere erişimi kolaylaştırarak nesiller boyunca ve dünya genelinde yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Kadınlar, kişisel sağlık gereksinimi olan kişiler ve çocuklar için akıllı, uygun fiyatlı hijyen çözümleri üretmeyi hedefimiz olarak belirledik. 

Ayrıca, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak sürdürülebilirlik çabalarımızın önemli bir temelidir. İyi ve güvenli çalışma koşulları ve olumlu bir iş/yaşam dengesi sağlayarak, çalışanlarımızın başarımızı yaptığı katkıyı tanıyoruz.

Sürdürülebilirlik hedeflerimiz

2020'ye kadar:

 • Kaza tekerrür oranını 6,5'in altına düşürmek.
 • Üretim tesislerimiz, OHSAS 18001 sertifikalı olacaktır.

Kalite eğitimi

Ne yapıyoruz

Eğitim temel bir insan hakkıdır ve yoksulluğu azaltma, eşitliği artırma ve yaşam şanslarını iyileştirmede önemlidir. Özellikle kadınlar ve kızlar çocukları için, modern emici hijyen ürünleri rahatlık, uygunluk ve ev işlerini azaltma açısından toplumsal ilerlemeye katkıda bulunur. Sağlık ürünlerinin kullanımı, daha eşit ve kapsayıcı bir topluma katkı sağlayarak iş yerinde ve sınıfta devamsızlığı azaltmaya yardımcı olur. 

Yetişkin bakımı için, Continence Institute (TCI) aracılığıyla yaptığımız çalışmalarla sağlık kuruluşlarına ve personeline, diğer profesyonellere ve bakıcılara kontinans değerlendirmesi, yönetimi ve tedavisinin tüm yönleri üzerine eğitim sağlıyoruz. 

Ontex bünyesinde çalışanlarımıza günlük işlerinde çekici öğrenme ve gelişim fırsatları sunuyoruz.

Cinsiyet eşitliği

Ne yapıyoruz

Her çalışanın işlerine kendi eşsiz becerilerini, deneyimlerini ve özelliklerini getirdiğini tanıyoruz. Çeşitli bir iş gücünün daha çeşitli bir pazar yerine ulaşmamıza yardımcı olacağına ve sürdürülebilir bir karlı iş yaratacağına inanıyoruz.

Sürdürülebilirlik hedeflerimiz

Kurul için: 2020 YS'ye kadar Yönetim Ekibi üyelerinin en az %30'unun farklı bir cinsiyette olmasını hedefliyoruz. 
Yönetim Ekibi için: 2020 YS'ye kadar Yönetim Ekibi üyelerinin en az %30'unun farklı bir cinsiyette olmasını hedefliyoruz. 
Genişletilmiş Liderlik Ekibi için: 2020 YS'ye kadar Yönetim Ekibi üyelerinin en az %25'inin farklı bir cinsiyette olmasını hedefliyoruz.

Uygun fiyatlı ve temiz enerji

Ne yapıyoruz

Gezegenimizin ikliminin değiştiği ve bunun asıl nedenlerinden birinin insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı salınımı olduğu konusunda günümüzde genel bir hemfikirlik söz konusudur. Ontex'te, iklim değişikliğinin işimize yönelik uzun vadede doğrudan veya dolaylı sonuçlar doğurabileceğine inanıyoruz. Bu yüzden 2030 yılına kadar karbon nötr olma iddialı hedefini koyduk.

Sürdürülebilirlik hedeflerimiz

 • 2030 yılına kadar karbon nötr işlemlere (kapsam 1-2) sahip olmak istiyoruz. 
 • 2020 sonuna kadar, tüm ana tesisler ISO50001 sertifikasına sahip olacaktır.

Saygın iş ve ekonomik büyüme

Ne yapıyoruz

İşletmeler, değer zincirleri aracılığıyla iş yaratma ve ekonomik büyüme, ekonomik faaliyetin gelişmesine yardım etme motorlarıdır. 2017 yılında, Ontex iş faaliyetleri yoluyla satışlarda 2,4 milyar € elde etti ve dünya genelinde 11,000'den fazla çalışanı istihdam etti. Yaptığımız işin gezegen ve insanların yaşamları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğundan emin olmak istiyoruz. Genişlemeye devam ettikçe, sürdürülebilir kaynak kullanımı ve malzeme girişlerinin kullanımı çok önemlidir. Dahası, daha iyi çalışma yerleri oluşturmak için yatırım yapmaya veya çalışanların refahını iyileştirmeye devam ediyoruz. İnsanlarımızın büyümesini sağladıkça, işlerimizin de büyüyeceğine inanıyoruz.

Sürdürülebilirlik hedeflerimiz

 • 2030 soruna kadar Karbon nötr işlemlere sahip olmak.
 • 2020 sonuna kadar bir tedarikçi sosyal hesap verebilirlik sistemi kurmak ve korumak.
 • 2020 sonuna kadar, tesislerimizde bir sosyal hesap verebilirlik sistemi uygulamak.

Endüstri, Yenilik ve alt yapı

Ne yapıyoruz

Ontex'te, Grup bünyesindeki farklı ekipler kendi marka ürünlerimiz ve öncü perakendeci markalar için rahatlık, uygunluk, çevre dostluğu ve performansta sürekli bir yenilik ve iyileştirme akışı gerçekleştirmek için birlikte çalışıyor. Ve yenilikler ürün geliştirmeyle bitmiyor. Ayrıca pazar araştırmamız ile bilgilendirilen yenilikçi hizmet çözümleri üretiyoruz. Faaliyetlerimizde sürdürülebilir endüstrileştirmeyi taahhüt ederek ve yeniliği teşvik ederek, Ontex faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde ilerici gelişmeye katkıda bulunuyor.

Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

Her yeni ürün tasarımı için, sürdürülebilirlik etkisini değerlendiriyoruz
Ar-Ge projelerinin %80'i puan kartı/LCA'ya göre 2020 yılına kadar sürdürülebilir olarak sınıflandırılmıştır.

Azaltılmış eşitsizlikler

Ne yapıyoruz

İnsan haklarına saygı duymayı taahhüt ediyoruz. Bunu hem kendi etkilerimizi ele alarak ve hem de tedarikçilerle ve diğer üçüncü taraflarla ilişkilerimizden kaynaklanabilecek herhangi bir olumsuz etkiyi önlemeye yardımcı olmak için nüfuzumuzu kullanarak yapıyoruz.

Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

 • İK hedefleri: çeşitlilik ve eğitim.
 • 2020 sonuna kadar, tüm tesisler yerel bir topluluk projesi seçti. 

Sağduyulu üretim ve tüketim

Ne yapıyoruz

Toplumların, gezegenin ekolojik sınırları içerisinde bireysel ihtiyaçları ve istekleri karşılamak için adil ve eşit yöntemler bulması gerekiyor. Başlangıç noktamız, üretimimizi ve iş süreçlerimizi sürekli şekilde iyileştirerek ve kirliliği önleyerek tüm faaliyetlerimizin çevresel etkisini azaltmaktır. Ürünlerin ve hizmetlerin çevresel ve toplumsal etkilerini daha iyi anlamak, hem ürünlerimizin ömrü hem de ürünlerimizin sürdürülebilirlik özelliklerini iletme biçimimiz için sürükleyici etkendir.

Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

 • 2030 soruna kadar karbon nötr işlemlere sahip olmak.
 • 2017 sonuna kadar tüm fiberlerimizi sertifikalı veya kontrollü kaynaklardan almak.
 • 2018 sonuna kadar, tamponlarda kullanılan tüm pamuğun daha organik kaynaklardan gelmesini sağlamak.

Ne yapıyoruz

Karşılaştığımız ana toplumsal zorluk, özellikle atık sahasının ürünlerimiz için hala ana işleme yöntemi olduğu gelişmekte olan ülkelerde, tüketici sonrası atıktır.

Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

 • 2020 sonuna kadar, atık sahasına giden sıfır üretim atığına sahip olmayı amaçlıyoruz. 

İklim hareketi

Ne yapıyoruz

UNFCCC'nin sıcaklıktaki küresel artışı sınırlandırma hedefine ulaşmak için, enerji verimliliğini sürekli olarak artırmamız, ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve işlemlerimizin karbon ayak izini azaltmamız ve iddialı emisyon azaltma hedefleri koymamız gerekiyor. Ontex yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyor, enerji verimliliği uygulamalarına öncelik veriyor, tanınmış sertifikasyonları (ISO50001 gibi) destekliyor ve temiz enerji teknolojilerini ve alt yapısını benimsiyor.

Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

 • 2030 soruna kadar karbon nötr işlemlere sahip olmak.
 • Temiz enerji teknolojilerini ve alt yapısını benimsemek.

Karada yaşam

Ne yapıyoruz

İş ve ekosistemler bağlantılıdır. Sürdürülebilir toprak yönetimi, bugün ve gelecek nesiller için doğal kaynakların bütünlüğünü ve canlılığını korumak ve uzun vadeli sosyo ekonomik büyüme ve refahı sağlamak için önemlidir. Ontex, sağduyulu orman yönetimi ve çevresel yönetimi teşvik etmek için stratejiler uyguluyor. Kullanılan tüm elyaf sertifikalı ve kontrollüdür.

Ürün tasarımımıza, kaynak sertifikalı ham maddelere duyarlı şekilde eko tasarım ilkeleri uyguluyoruz ve Nordic SWAN ve Ökotex gibi çeşitli eko etiket standartlarında üretiyoruz. Ürün imhasının etkisini azaltmak için, düşük etkili biyolojik olarak ayrışabilen ve gübrelenebilen ham maddeler geliştirmeye veya kullanmaya yatırım yapıyoruz. 

Sürdürülebilirlik hedeflerimiz

 • Tüm fiberimiz, sertifikalı ve kontrollü kaynaklardan almak.
 • 2018 sonuna kadar, tamponlarda kullanılan tüm pamuğun daha organik kaynaklardan gelmesini sağlamak. 

Huzur, adalet ve güçlü kurumlar

Ne yapıyoruz - İş etiği

Kendi faaliyetlerimizde ve uluslararası tedarik zincirlerinde insan haklarını korumayı taahhüt ediyoruz. Tedarik zincirlerimizdeki düşük ücretler, örgütlenme özgürlüğü gibi yerleşik sorunların giderilmesine ve işçilerin güçlendirilmesine yardımcı oluyoruz.

Sürdürülebilirlik hedeflerimiz

 • 2020 sonuna kadar, tesislerimizde bir sosyal hesap verebilirlik sistemi uygulamak.
 • 2020 sonuna kadar bir tedarikçi sosyal hesap verebilirlik sistemi kurmak ve korumak.

Hedefler için ortaklıklar

Ne yapıyoruz

Güçlü markalar ve ürünler oluşturmak için müşterilerimize yardım ederek, en yüksek başarı seviyesine ulaşabiliyoruz. Bu yüzden uzun vadeli ilişkiler inşa etmeye yatırım yapıyoruz ve ortaklıklar geliştirmek için uzmanlığımızı müşterilerimizle paylaşıyoruz. Ayrıca araştırma enstitüleri ve üniversiteler ile ortaklık kuruyoruz, ihtiyaçlarını anlamak için müşteriler ve tedarikçilerle yakından çalışıyoruz ve müşterileri dinliyoruz. Aynı şekilde, tedarikçilerimizle düşünce ve fikir alışverişinde bulunuyoruz ve tercih edilen tedarikçilerimizle uzun vadeli ortaklıklar kurmak için Ortaklık İzleyiciyi başlattık. Pazara uygun fiyatta güvenilir ve sürdürülebilir ürünler sağlayabildiğimizden emin olmak için iş fonksiyonları üzerinde çalışıyoruz ve bazı temel dış ortaklıklar aracılığıyla yaptığımız işi sürekli olarak iyileştirmek için çabalıyoruz.