Maddesellik

İşletmemiz üzerinde en büyük etkiye sahip ve hissedarlarımız için en önemli sorunları belirliyor ve bunlara odaklanıyoruz.

Maddi sorunlar, kısa, orta ve uzun vadede itibarımızı ve değer yaratma becerimizi etkileyebilecek ekonomik, çevresel ve toplumsal riskleri içerir.

Ontex'te, işletmemiz ve topluluklarımız üzerinde en yüksek etkiye sahip sorunları anlamayı ve ele almayı amaçlıyoruz. Her zaman bu risklerden ve etkilerden en önemlilerini tespit etme yaklaşımımızı geliştirmeye ve yaklaşımımız ve maddi sorunlara karşı ilerlememizi şeffaf şekilde rapor etmeye çalışıyoruz.

Maddesellik süreci iş stratejimizin temelini oluşturur.

Maddi sorunları nasıl belirliyor ve öncelik veriyoruz

Her iki yılda bir farklı hissedar gruplarıyla ilgili bir maddesellik değerlendirmesi yapıyoruz. Son değerlendirme 2016 yılındaydı. Sonraki 2018 yılı için planlandı.


Hissedar değerlendirmesinin sonucunda, bir maddesellik matrisi geliştirildi.

Images source: Ontex Sustainability Report 2016