AGM 2018

Annual and Extraordinary Shareholders’ Meetings of 25 May 2018 / Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van 25 mei 2018

Ontex Group NV convenes its Annual and Extraordinary Shareholders’ Meetings at its registered office at Korte Keppestraat 21, 9320 Erembodegem (Aalst), Belgium, on Friday 25 May 2018, commencing at 2:00 p.m. (CET).  The agenda, proposed resolutions and other documents relating to these Meetings can be found below:

Ontex Group NV nodigt uit tot haar Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen die zullen worden gehouden op vrijdag 25 mei 2018 om 14:00 uur (Belgische tijd) op de zetel van de Vennootschap te Korte Keppestraat 21, 9320 Erembodegem (Aalst), België.  De agenda, voorstellen van besluit en andere documenten met betrekking tot deze Vergaderingen zijn hieronder terug te vinden:

Convening notice / Oproeping: English - Nederlands
Number of shares and voting rights / Aantal aandelen en stemrechten: File

Ordinary Shareholders’ Meeting of 25 May 2018 / Gewone Algemene Vergadering van 25 mei 2018

Proxy for the AGM / Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering: File
Participation form for the AGM / Deelnameformulier voor de Gewone Algemene Vergadering: File

Integrated Annual Review 2017 / Jaaroverzicht 2017

Non-consolidated Financial Statements and Statutory Annual Report per 31 December 2017 / Niet-geconsolideerde jaarrekening en enkelvoudige jaarverslag per 31 december 2017:
- Non-consolidated Financial Statements per 31 December 2017 / Niet-geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2017: English - Nederlands
- Statutory Annual Report per 31 December 2017 / Enkelvoudige jaarverslag per 31 december 2017: English - Nederlands

Auditor’s report on the Non-consolidated Financial Statements per 31 December 2017 / Commissarisverslag m.b.t. de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2017: English - Nederlands

Extraordinary Shareholders’ Meeting of 25 May 2018 / Buitengewone Algemene Vergadering van 25 mei 2018

Proxy for the EGM / Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering: File
Participation form for the EGM / Deelnameformulier voor de Buitengewone Algemene Vergadering: File
Special Board Report / Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur : English - Nederlands

Annual and Extraordinary Shareholders’ Meetings of 25 May 2018 / Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van 25 mei 2018

Presentation / Presentatie : English - Nederlands

Ordinary Shareholders’ Meeting of 25 May 2018 / Gewone Algemene Vergadering van 25 mei 2018

Minutes of the Ordinary General Meeting/ Notulen van de Gewone Algemene Vergadering: English - Nederlands 

Extraordinary Shareholders’ Meeting of 25 May 2018 / Buitengewone Algemene Vergadering van 25 mei 2018

Minutes of the Extraordinary General Meeting / Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering: Nederlands