AGM 2015

Annual and Extraordinary Shareholders’ Meetings of 26 May 2015 / Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van 26 mei 2015

Ontex Group NV convenes its Annual and Extraordinary Shareholders’ Meetings at its registered office at Korte Keppestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst), Belgium, on Tuesday 26 May 2015, commencing at 2:00 p.m. (CET).  The agenda, proposed resolutions and other documents relating to these Meetings can be found below:

Ontex Group NV nodigt uit tot haar Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen die zullen worden gehouden op dinsdag 26 mei 2015 om 14:00 uur (Belgische tijd) op de zetel van de Vennootschap te Korte Keppestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst), België.  De agenda, voorstellen van besluit en andere documenten met betrekking tot deze Vergaderingen zijn hieronder terug te vinden:

Convening notice / Oproeping: English Nederlands
Number of shares and voting rights / Aantal aandelen en stemrechten: File 

 

Ordinary Shareholders’ Meeting of 26 May 2015 Gewone Algemene Vergadering van 26 mei 2015

Proxy for the AGM / Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering: File
Partipation form for the AGM / Deelnameformulier voor de Gewone Algemene Vergadering: File

Annual Review 2014 / Jaaroverzicht 2014: English Nederlands

- Non-consolidated financial statements and annual report per 31 December 2014 / Enkelvoudige jaarrekening en jaarverslag per 31 december 2014
- Non-consolidated Financial statements per 31 December 2014: English - Nederlands
- Non-consolidated Annual Report per 31 December 2014: English - Nederlands

Auditor’s report on the non-consolidated financial statements per 31 December 2014 / Commissarisverslag m.b.t. de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2014: English - Nederlands

Minutes of the Ordinary General Meeting/ Notulen van de Gewone Algemene Vergadering: English - Nederlands

Presentation by CEO and Chairman/ Presentatie door CEO en Voorzitter: English - Nederlands

 

Extraordinary Shareholders’ Meeting of 26 May 2015 Buitengewone Algemene Vergadering van 26 mei 2015

Proxy for the EGM / Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering: File
Participation form for the EGM / Deelnameformulier voor de Buitengewone Algemene Vergadering: File

- Merger proposals pursuant to 719 BCC / Fusievoorstellen overeenkomstig artikelen 719 W. Venn.
- Merger proposal Ontex Group Ontex Coordination Center:  English - Nederlands
- Merger proposal Ontex Group Ontex International: English Nederlands

- Special report of the Board of Directors pursuant to Art. 559 BCC / Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig art. 559 W. Venn: English Nederlands
- Special report of the Statutory Auditor pursuant to Art. 559 BCC / Bijzonder verslag van de Commissaris overeenkomstig art. 559 W. Venn: English Nederlands

- Minutes of the Extraordinary General Meeting / Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering: Nederlands

Merger proposals - Fusievoorstellen

In May 2015, the board of directors of Ontex Group NV decided that the items relating to the envisaged mergers with Ontex Coordination Center BVBA and Ontex International BVBA would no longer be submitted for decision to the extraordinary shareholders’ meeting of Ontex Group NV which was held on 26 May 2015, because the underlying reorganisation and simplification process was not fully mature at that time.

In meantime new merger proposals have been filed, as enclosed below. In accordance with Article 722, §6 of the Belgian Companies Code and taking into account the characteristics of these mergers, no shareholder approval will be required. The board of directors has approved these mergers on 30 July 2015.

-Merger proposal - Ontex Group NV- Ontex Coordination Center Bvba: English Nederlands
-Merger proposal Ontex Group NV –Ontex International Bvba: English - Nederlands

Capital increase Ontex Group NV of 9 November 2015 – Kapitaalverhoging Ontex Group NV van 9 november 2015

-Ontex Group NV Notarial Deed Capital Increase Ontex Group NV/ Notariële akte Kapitaalverhoging per 28/10/2015: Nederlands
-Auditor report/ Commissarisverslag per art. 596 CC: English - Nederlands
-Board report/ Verslag van Raad van Bestuur per art. 596 CC: English Nederlands
-Notarial Deed Realization Capital Increase/ Notariële akte Verwezenlijking kapitaalverhoging per 9/11/2015: Nederlands
-Consolidated Articles of Association/Gecoordineerde statuten per 9/11/2015: Nederlands