AGM 2016

Capital increase Ontex Group NV of 29 February 2016 – Kapitaalverhoging Ontex Group NV van 29 februari 2016

-Ontex Group NV Notarial Deed Capital Increase Ontex Group NV/ Notariële akte Kapitaalverhoging per 29/02/2016: Nederlands
-Auditor report/ Commissarisverslag per art. 602 CC: Nederlands English
-Board report/ Verslag van Raad van Bestuur per art. 602 CC.: Nederlands - English
-Notarial Deed Realization Capital Increase/ Notariële akte Verwezenlijking kapitaalverhoging per 29/02/2016: Nederlands
-Consolidated Articles of Association/Gecoordineerde statuten per 29/02/2016: Nederlands

Annual and Extraordinary Shareholders’ Meetings of 25 May 2016 / Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van 25 mei 2016

Ontex Group NV convenes its Annual and Extraordinary Shareholders’ Meetings at its registered office at Korte Keppestraat 21, 9320 Erembodegem (Aalst), Belgium, on Wednesday 25 May 2016, commencing at 2:00 p.m. (CET).  The agenda, proposed resolutions and other documents relating to these Meetings can be found below:

Ontex Group NV nodigt uit tot haar Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen die zullen worden gehouden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 uur (Belgische tijd) op de zetel van de Vennootschap te Korte Keppestraat 21, 9320 Erembodegem (Aalst), België.  De agenda, voorstellen van besluit en andere documenten met betrekking tot deze Vergaderingen zijn hieronder terug te vinden:

Convening notice / Oproeping: English - Nederlands
Number of shares and voting rights / Aantal aandelen en stemrechten: File

Ordinary Shareholders’ Meeting of 25 May 2016 Gewone Algemene Vergadering van 25 mei 2016

Proxy for the AGM / Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering: File
Partipation form for the AGM / Deelnameformulier voor de Gewone Algemene Vergadering: File

Annual Review 2015 / Jaaroverzicht 2015: English - Nederlands

- Non-consolidated financial statements and annual report per 31 December 2015 / Enkelvoudige jaarrekening en jaarverslag per 31 december 2015
- Non-consolidated Financial statements per 31 December 2015: English - Nederlands
- Non-consolidated Annual Report per 31 December 2015: English - Nederlands

Auditor’s report on the non-consolidated financial statements per 31 December 2015 / Commissarisverslag m.b.t. de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2015: English - Nederlands

Minutes of the Ordinary General Meeting/ Notulen van de Gewone Algemene Vergadering: English - Nederlands
Presentation by CEO and Chairman/ Presentatie door CEO en Voorzitter: English - Nederlands

Extraordinary Shareholders’ Meeting of 25 May 2016 Buitengewone Algemene Vergadering van 25 mei 2016

Proxy for the EGM / Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering: File
Participation form for the EGM / Deelnameformulier voor de Buitengewone Algemene Vergadering: File

- Special report of the Board of Directors pursuant to Art. 559 BCC / Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig art. 559 W. Venn: English - Nederlands
- Special report of the Statutory Auditor pursuant to Art. 559 BCC / Bijzonder verslag van de Commissaris overeenkomstig art. 559 W. Venn: English - Nederlands

Minutes of the Extraordinary General Meeting / Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering: Nederlands