Shareholder information

Shareholders' Meeting

Annual and Extraordinary Shareholders’ Meetings of 26 May 2015

Ontex Group NV convenes its Annual and Extraordinary Shareholders’ Meetings at its registered office at Korte Keppestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst), Belgium, on Tuesday 26 May 2015, commencing at 2:00 p.m. (CET).  The agenda, proposed resolutions and other documents relating to these Meetings can be found below:

Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van 26 mei 2015

Ontex Group NV nodigt uit tot haar Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen die zullen worden gehouden op dinsdag 26 mei 2015 om 14:00 uur (Belgische tijd) op de zetel van de Vennootschap te Korte Keppestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst), België.  De agenda, voorstellen van besluit en andere documenten met betrekking tot deze Vergaderingen zijn hieronder terug te vinden:

 

Convening notice / Oproeping
English - Nederlands

Number of shares and voting rights / Aantal aandelen en stemrechten
Link

 

Ordinary Shareholders’ Meeting of 26 May 2015 Gewone Algemene Vergadering van 26 mei 2015


Proxy for the AGM / Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering
Link

Partipation form for the AGM / Deelnameformulier voor de Gewone Algemene Vergadering
Link

Annual Review 2014 / Jaaroverzicht 2014
English - Nederlands

Non-consolidated financial statements and annual report per 31 December 2014 / Enkelvoudige jaarrekening en jaarverslag per 31 december 2014
- Non-consolidated financial statements per 31 December 2014: English
- Non-consolidated annual report per 31 December 2014: English
- Enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2014: Nerderlands
- Enkelvoudig jaarverslag per 31 december 2014: Nederlands

Auditor’s report on the non-consolidated financial statements per 31 December 2014 / Commissarisverslag m.b.t. de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2014
English - Nederlands

Minutes of the Ordinary General Meeting/ Notulen van de Gewone Algemene Vergadering
English - Nederlands

Presentation by CEO and Chairman/ Presentatie door CEO en Voorzitter
English - Nederlands

 

Extraordinary Shareholders’ Meeting of 26 May 2015 Buitengewone Algemene Vergadering van 26 mei 2015

 

Proxy for the EGM / Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering
Link

Participation form for the EGM / Deelnameformulier voor de Buitengewone Algemene Vergadering
Link

Merger proposals pursuant to 719 BCC / Fusievoorstellen overeenkomstig artikelen 719 W. Venn.
- Merger proposal Ontex Group Ontex Coordination Center:  English
- Fusievoorstel Ontex Group Ontex Coordination Center: Nederlands
- Merger proposal Ontex Group Ontex International: English
- Fusievoorstel Ontex Group Ontex International: Nederlands

Special report of the Board of Directors pursuant to Art. 559 BCC / Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig art. 559 W. Venn.
English - Nederlands

Special report of the Statutory Auditor pursuant to Art. 559 BCC / Bijzonder verslag van de Commissaris overeenkomstig art. 559 W. Venn.
English - Nederlands

Minutes of the Extraordinary General Meeting/ Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering
Nederlands

 

Merger proposals - Fusievoorstellen

 

In May 2015, the board of directors of Ontex Group NV decided that the items relating to the envisaged mergers with Ontex Coordination Center BVBA and Ontex International BVBA would no longer be submitted for decision to the extraordinary shareholders’ meeting of Ontex Group NV which was held on 26 May 2015, because the underlying reorganisation and simplification process was not fully mature at that time.

In meantime new merger proposals have been filed, as enclosed below. In accordance with Article 722, §6 of the Belgian Companies Code and taking into account the characteristics of these mergers, no shareholder approval will be required. The board of directors has approved these mergers on 30 July 2015.

-Merger proposal Ontex Group NV- Ontex Coordination Center Bvba  English

-Fusievoorstel   Ontex Group NV- Ontex Coordination Center Bvba Nederlands

-Merger proposal Ontex Group NV –Ontex International Bvba English

-Fusievoorstel   Ontex Group NV -Ontex International Bvba  Nederlands