Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na společnost Ontex a její přidružené společnosti, které kontrolují a využívají informace o návštěvnících těchto stránek (dále jen „návštěvník”) shromážděné prostřednictvím těchto stránek. Pokud se návštěvník rozhodne zaregistrovat nebo odeslat informace prostřednictvím těchto stránek, souhlasí s použitím takových dat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Společnost Ontex si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu upravit nebo doplnit. Upravené zásady ochrany osobních údajů se uplatní na používání stránek počínaje dnem zveřejnění upravených zásad ochrany osobních údajů na stránkách. Každý návštěvník je povinen tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovat a seznámit se s jejich poslední verzí.

Shromažďování informací

Návštěvník není povinen poskytovat žádné osobní údaje, aby mohl tyto stránky používat. Stránky shromažďují osobně identifikovatelné informace pouze konkrétně a dobrovolně poskytnuté návštěvníky. Tyto informace mohou zahrnovat například jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, zemi a profil návštěvníka.

Společnost Ontex obvykle od návštěvníků nevyžaduje citlivé informace (např. údaje týkající se rasy či etnického původu, náboženského vyznání, trestních záznamů, fyzického či mentálního zdraví či sexuální orientace). V případě potřeby společnost Ontex zajistí výslovný souhlas návštěvníků se shromažďováním a poskytováním takových informací.

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje se používají pouze k omezeným účelům. Například pokud se návštěvník zaregistruje na stránkách pro získání přístupu ke specifickému obsahu nebo vyžaduje budoucí oznámení týkající se společnosti Ontex, společnost Ontex smí použít takové informace poskytnuté návštěvníkem pro vytvoření osobního profilu, aby mohla přizpůsobit reakci společnosti Ontex na budoucí požadavky či dotazy návštěvníka.

Společnost Ontex je rovněž oprávněna využít tyto informace k přizpůsobení interakce návštěvníka se stránkami. Pokud se návštěvník rozhodne pro online registraci na akci pořádanou společností Ontex, společnost Ontex využije informace poskytnuté návštěvníkem pro zaslání odpovědi návštěvníkovi. Společnost Ontex je dále v případě potřeby oprávněna použít informace návštěvníka pro různé úkoly související se stránkami.

Společnost Ontex zajistí, aby naše marketingová činnost odpovídala platným zákonům a zavede postupy pro získání potřebných souhlasů před zasláním e-mailu obsahujícího informace o nabídkách společnosti Ontex návštěvníkovi. Můžete kdykoliv požádat, aby společnost Ontex ukončila zasílání takových materiálů návštěvníkovi.

Poskytování informací třetím osobám

Ačkoliv společnost Ontex může poskytovat informace o návštěvnících poskytovatelům služeb, kteří informace zpracovávají naším jménem, společnost Ontex nebude informace poskytovat třetím osobám pro sekundární nebo nesouvisející účely, pokud nebudou jinak poskytnuty v místě jejich shromažďování.

V příslušných případech mohou být osobní údaje poskytnuty v souladu se zákonem regulačním nebo jiným státním orgánům či třetím osobám, je-li to potřebné nebo žádoucí pro splnění zákonných či regulačních povinností či žádostí pro výše uvedené účely.

Přístup k informacím

Společnost Ontex zajišťuje rozumný přístup návštěvníkům, kteří si přejí zkontrolovat uchovávané osobní údaje, pokud se zaregistrují na našich stránkách, a aby mohli opravit případné nepřesnosti. Návštěvníci, kteří se rozhodnou zaregistrovat, mohou vstoupit na svůj profil návštěvníka, opravit a aktualizovat své údaje, nebo svou registraci kdykoliv zrušit. Návštěvníci, kteří mají problémy s přístupem ke svým profilům nebo kteří si chtějí vyžádat kopii svých osobních údajů, by se měli obrátit na společnost Ontex pomocí níže uvedených kontaktních údajů. Ve všech případech bude společnost Ontex žádosti o přístup k informacím nebo jejich změnu zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy.

Bezpečnost informací

Společnost Ontex zavedla rozumné komerční standardy technologií a provozního zabezpečení na ochranu všech informací poskytovaných návštěvníky v důsledku ztráty, zneužití, pozměnění nebo zničení.

Ochrana osobních údajů dětí

Společnost Ontex chápe význam ochrany osobních údajů dětí v interaktivním online světě. Stránky, na něž se vztahují tyto zásady ochrany osobních údajů, nejsou navrženy pro děti ve věku do 13 let, ani se na ně úmyslně nezaměřují. Společnost Ontex se nesnaží vědomě shromažďovat nebo uchovávat informace o osobách ve věku do 13 let.

Kontaktní údaje

Otázky, zpětnou vazbu či obavy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů lze zaslat poštou na adresu Ontex Group, Korte Keppestraat 21, 9320 Aalst-Erembodegem (Belgie) nebo e-mailem na adresu ontexinternational@ontexglobal.com.