Udržitelný růst

Usilujeme o udržitelný růst, nabízíme proto odpovědné výrobky za dostupnou cenu.

S využitím našich odborných znalostí podporujeme udržitelnější vzory spotřeby tím, že snižujeme vliv našich výrobků na životní prostředí a poskytujeme našim zákazníkům a spotřebitelům, informace a eko-etikety, které jim pomohou činit udržitelnější volby.

Hodnocení životního cyklu pro pochopení vlivu našich výrobků na životní prostředí

Při uvádění jednorázových hygienických výrobků na trh chceme maximálně snížit vliv na životní prostředí. Abychom zlepšili výkonnost našich výrobků s ohledem na životní prostředí, hodnotíme a zlepšujeme vlivy na životní prostředí od chvíle, kdy je začínáme vyvíjet.

Přečtěte si více...

To znamená, že musíme jasně pochopit, jak životní cyklus našich výrobků ovlivňuje životní prostředí - od nákupu surovin, až po to, co se stane na konci života výrobku - napříč celým hodnotovým řetězcem.

Abychom lépe pochopili vlivy našich výrobků na životní prostředí, provádíme hodnocení životního cyklu (angl. Life Cycle Assessments - LCA) stávajících i nových výrobků.

Abychom zvýšili transparentnost pro naše zákazníky z řad institucí, používáme pro značku Serenity Prohlášení o vlivu na životní prostředí (angl. Environmental product declaration - EDP), kde uvádíme, jaký má výrobek vliv na životní prostředí.

Podrobné informace

Eko-etikety výrobků

Společnost Ontex je odhodlána podporovat marketing výrobků pomocí eko-etiket, abychom mohli lépe splnit požadavky trhu a využít eko-inovace v našem hodnotovém řetězce.

Přečtěte si více...

Rozšiřujeme certifikaci eko-etiket našich surovin a výrobků našich vlastních značek. Certifikace představuje schvalovací pečeť, která uvádí, že naše výrobky splňují určité standardy eko-etikety. Poskytuje spotřebitelům viditelný důkaz výjimečné výkonnosti výrobku s ohledem na životní prostředí. A protože nabízíme našim zákazníkům a spotřebitelům lepší možnosti, doufáme, že rychleji přejdou na výrobky označené eko-etiketou a pomohou nám podpořit udržitelné hospodaření se zdroji naší planety.

Podívejte se sem, jaké eko-etikety dodáváme.

Zdraví a bezpečnost spotřebitelů

Zdraví a bezpečnost spotřebitelů je pro nás ve společnosti Ontex hlavní prioritou. Chceme, aby se naši zákazníci cítili co nejvíce v bezpečí a vždy by si měli být jistí, že naše výrobky jsou pro používání bezpečné a neškodí zdraví. U našich dodavatelů využíváme hodnocení rizik a stejně tak i při našich procesech vývoje, abychom se ujistili, že splňujeme očekávání našich spotřebitelů i zákonné požadavky.

Přečtěte si více...

Our products are rigorously tested in our own and independent quality laboratories. The test focus on safety and prevention both at our suppliers and in our manufacturing plants.

Naše výrobky jsou přísně testovány v našich vlastních nezávislých laboratořích. Testy jak u našich dodavatelů, tak i v našich výrobních závodech se zaměřují na bezpečnost a prevenci. U mnoha našich výrobků jdeme dál, než po nás vyžadují zákonné požadavky pro používání chemických látek. Abychom zaručili bezpečnost našich výrobků:

 • Veškerá dokumentace k surovinám je prověřována Eurotoxem, registrovanou toxikologickou společností.
 • Během návrhu výroby se provádí zkoušky integrity výrobků, abychom nasimulovali příslušné podmínky použití.
 • Mikrobiologickou bezpečnost zajišťují systémy zajištění kvality.
 • Výrobci provádějí testy pro styk s kůží u výrobků, které se dotýkají kůže, aby byla zajištěna dermatologická kompatibilita.

Zde se můžete podívat na náš postoj k testování na zvířatech.

Eko-inovace

Mnoho zákazníků chce žít udržitelněji, ale problémy jako nedostatek času nebo jasné pochopení a protichůdné informace mohou často s udržitelným chováním kolidovat.

Příkladem může být to, že zákazníci chtějí měkké, super savé plenky s přitažlivým barevným designem. Ale je tu problém, že když zvýšíte pohodlí, můžete tím zvýšit i stopu plenek na životním prostředí. Plenka s neběleným materiálem je samozřejmě zcela možná, ale konečný výrobek má hnědý odstín, ne čistě bílý, který naši zákazníci očekávají. Je také možné nahradit super absorbenty na ropné bázi plasty na biologické bázi.

Ale jak se ujistíme, že tím nepřispíváme jen k vysokému tlaku na produktivní půdu v zemědělství, zvláště pokud stojíme tváří v tvář rychle rostoucí populaci?

Proto jsou témata eko-inovací v oblasti jednorázových hygienických pomůcek tématem dilemat a kompromisů, kde není jediná a jasná odpověď.

Bio Baby: cesta porozumění měnícím se prostředí spotřebitelů

2007: Bio Baby byla jedna z první ekologických značek plenek, která byla představena skoro před deseti lety v Mexiku a střední Americe. Myšlenka vytvořit ekologickou plenku vzešla ze studie zákazníků, které odhalila malou, ale rostoucí skupinu matek, které se cítily provinile proto, že vyhazovaly velké množství plenek, které skončily na otevřených skládkách a jak toto poškozuje životní prostředí. V té době bylo hlavním cílem značky přilákat ekologicky uvědomělé zákazníky s vyšším příjmem tím, že jim nabídneme výrobek, který jim pomůže snížit jejich ekologickou stopu.

2015: V roce 2015 další hloubkový průzkum ukázal, že prostředí spotřebitelů značky Bio Baby se změnilo. Cílový trh ekologicky uvědomělých rodin se spojil s novou skupinou mladých a sociálně uvědomělých spotřebitelů, kteří se označovali jako „hipsteři“. Skupinu poháněla touha zajistit, že plenky jsou pro děti i naši planetu zdravější. Také jsme se dozvěděli, že tato skupina je pro značku Bio Baby větší než skupina ekologicky uvědomělých průkopníků, což také vysvětlovalo nárůst prodejů plenek Bio Baby. Na základě těchto zjištění bylo naší strategií pro značku Bio Baby rozšířit základnu spotřebitelů a trh těchto ekologických plenek k širšímu publiku chytrých a pragmatických spotřebitelů.

2016:

 • Více než 2 miliardy ekologických plenek se prodalo v rámci značky Bio Baby od roku 2007 do roku 2016.

  • Více než 450 tun syntetických super absorbentů (neobnovitelných, biologicky nerozložitelných) bylo nahrazeno udržitelným super absorbentem.

  • 10 000 tun syntetických (na ropném základu) materiálů bylo nahrazeno materiály biologickými.

  • 700 tun použitých plastových obalů je biologicky rozložitelných díky oxidaci, a to s maximální dobou rozkladu ve výši šesti let.

Vliv konce života

Díky tomu, že jsme vyslyšeli potřebu vyvinout modely, které řeší problematiku odpadů v rozvojových zemích, věříme, že společnými silami budeme mít větší vliv, než pokud se bude jednat o iniciativu jedné společnosti. Iniciativa v celém odvětví je povinností, abychom přišli s transformační změnou v tomto tématu. Jsme aktivním členem pracovní skupiny pro nakládání s odpady EDANA Společně s ostatními členy této skupiny mapujeme legislativu, akcionáře a klíčová témata v rozvojových zemích. Diskutujeme s akcionáři, abychom odstartovali programy pro zlepšení správy odpadů v rozvojových zemích.