TRŽNÍ PŘÍSTUP

Jednou z našich základních silných stránek je schopnost úspěšně konkurovat na různých trzích a v různých regionech přizpůsobením naší strategie a technologií.

  • Navzdory skutečnosti, že se jedná o silně konkurenční odvětví s mnoha hráči, jsme v západní Evropě, Polsku a Austrálii navázali vztahy s renomovanými mezinárodními a národními maloobchodníky.

  • V oblastech, kde je maloobchodní sektor silně roztříštěný, jako je Blízký východ a Afrika, máme výrazné zkušenosti s budováním našich vlastních značek.

  • Na vysoce růstových trzích jako jsou Rusko a východní Evropa, kde musíme rychle reagovat na měnící se tržní podmínky, uplatňujeme aktivní přístup k marketingu, výrobě i službám.