Soubory cookies

Za účelem zajištění dobré správy našich stránek a ulehčení nově vytvořené navigace po stránkách může společnost Ontex nebo poskytovatelé jejích služeb používat ke sběru souhrnných dat soubory cookies (malé textové soubory uložené do prohlížeče návštěvníka) nebo webové signály (elektronické obrázky, jež stránkám umožňují počítat návštěvníky, kteří vstoupili na konkrétní stránku, a slouží pro zajištění přístupu k souborům cookies). Společnost Ontex může tyto nástroje použít ke sledování informací o našich systémech a k identifikaci kategorií návštěvníků podle položek, jako jsou adresa IP, doména, typ prohlížeče a navštívené stránky. Tyto informace budou použity k analýze počtu návštěvníků různých oblastí stránek a k zajištění toho, aby naše stránky sloužily jako užitečný a účinný zdroj informací.

Ani soubory cookies, ani webové signály společnosti Ontex neshromažďují žádné osobní informace jako např. jména nebo e-mailové adresy návštěvníků. Většina prohlížečů navíc jednotlivcům umožňuje, aby použití souborů cookies odmítli. Za určitých okolností však může být návštěvníkům odmítnut přístup k některým částem našich stránek, pokud je jejich prohlížeč nastaven na odmítnutí používání souborů cookies.