Proč je Ontex lepší

Díky našim znalostem, mezinárodnímu dosahu a vysoce kvalitním produktům jsme vybraným partnerem spotřebitelů, maloobchodníků i státních a soukromých poskytovatelů zdravotní péče po celém světě.

Inovace, chytré myšlení a technologie využíváme k nabízení produktů s nejlepší hodnotou, aniž bychom činili kompromisy v oblasti kvality či služeb.

Z tohoto důvodu spotřebitelé vědí, že se na nás mohou spolehnout, že zajistíme maximální ochranu a pohodlí, zatímco maloobchodníci a další partneři oceňují naši silnou podporu v oblasti marketingu a značek.

Počínaje koncepcí inspirovanou znalostí spotřebitelů přes výzkum a technologie až po výrobu a globální logistiku víme, co je pro naše partnery a zákazníky důležité – vysoký výkon v kombinaci s prvotřídními službami a nesrovnatelnou hodnotou.

„S našimi zákazníky spolupracujeme dle jejich potřeb a zaměřujeme se na výkon a bezpečnost.”

Annick De Poorter,
Výkonný viceprezident pro výzkum a vývoj, kvalitu a udržitelnost

Díky našim výrobním provozům světové třídy, znalosti spotřebitelů a více než třem desetiletím zkušeností dodáváme maloobchodníkům i dalším partnerům to, co potřebují, když to potřebují.

Partnerství a služby

Zaměřujeme se na vývoj vysoce výkonných a cenově úsporných produktů pro naše partnery, zatímco spotřebitelé si za konkurenceschopné ceny užívají výhod maximální ochrany, pohodlí a padnoucích produktů.

Péče o naše lidi a životní prostředí je pevně zakořeněna v našem způsobu práce i produktech, které navrhujeme a vyrábíme.

Úzce spolupracujeme se zákazníky, abychom jim přizpůsobením našeho designu, výroby a technologií pomohli rychle reagovat na měnící se trhy.

Našich 20 výrobních provozoven je strategicky rozmístěno tak, aby nám umožnilo efektivně a flexibilně reagovat na potřeby maloobchodníků a zákazníků.

Rozsah a velikost našich provozů po celém světě znamená, že dokážeme zajistit vysoce kvalitní suroviny a zvládat komplexní otázky neustále se měnících trhů.

Kvalita je základem všeho, co děláme, a odráží se ve všech prvcích našich procesů  od zpracování návrhu přes výrobu, balení až po dodávky.

Všechny funkce, výrobní jednotky a prodejní zastoupení skupiny Ontex mají certifikáty ISO 9001 dle mezinárodních norem řízení kvality, zatímco naše produkty ženské hygieny mají certifikát ISO 13485.

Všechny naše továrny mají certifikáty BRC v oblasti bezpečnosti a návrhů, zatímco náš závod v Mayen získal rovněž certifikát kvality produktů pro domácnost a osobní péči IFS.

Naše zásady kvality

Všechny naše provozy se řídí stejnými zásadami kvality společnosti Ontex. Ty jsou založeny na třech hlavních pilířích:

  • Neustálé plnění požadavků spotřebitelů a zákazníků
  • Zajištění bezpečnosti všech produktů při zamýšleném použití a jejich soulad s veškerými platnými předpisy
  • Zaměření na neustálé zlepšování procesů a produktů

Naše zaměření na bezpečnost produktů nás dovedlo k aktuálnímu hodnocení rizik, které zahrnuje vše od volby surovin až po návrh produktu a výrobní proces. Náš přístup k hodnocení rizik představuje preventivní metodu zajištění bezpečnosti produktů. Umožňuje nám proaktivně identifikovat a kontrolovat potenciální rizika a dodávat partnerům a spotřebitelům bezpečné a vysoce kvalitní produkty.

Naše certifikáty

Certifikáty ISO, BRC a IFS slouží jako podpora našich zásad, což znamená, že naše normy kvality jsou v rámci celé firmy stejné po celém světě.

  • Dodržování předpisů a bezpečnost našich produktů bereme velmi vážně a náš přísný systém kontrol, auditů a certifikací využíváme k zajištění toho, aby naše standardy zůstaly nejvyššími.
  • Počínaje surovinami a hotovými výrobky konče je naším posláním překonávat očekávání spotřebitelů a zákazníků.

Všechny funkce, výrobní provozy a prodejní zastoupení skupiny Ontex mají v souladu s mezinárodní normou řízení kvality certifikát ISO 9001 (kromě Karáčí v Pákistánu), zatímco náš provoz pro výrobu tamponů a některé výrobní provozy našich inkontinenčních produktů mají certifikát ISO 13485, což je norma pro řízení kvality zdravotních prostředků.

Veškerá naše výrobní místa, která dodávají na maloobchodní trhy, mají certifikáty BRC v oblasti bezpečnosti a návrhu, přičemž současně zavádíme certifikaci kvality produktů péče o domácnost a osobní péče IFS, kterou už splnilo mnoho našich provozů.

Náš systém je pravidelně auditován externími certifikačními orgány, jakož i zákazníky, kteří ověřují a případně řeší účinnost nastaveného systému. Na základě těchto příležitostí neustále inovujeme naše produkty i služby.

Pečlivé testování, monitorování a hlášení

Naše obecné normy kvality jsou měřeny a sledovány v rámci celé společnosti. Kromě externích auditů kvality a průběžného dialogu s partnery kontrolujeme normy kvality i prostřednictvím pečlivého testování, proaktivních projektů zlepšení založených na hloubkové analýze výsledků a hlášení ukazatelů KPI.

Nejlepší suroviny

Zajištění nejlepších surovin pro použití v produktech společnosti ONTEX je pro naše podnikání zásadní. Řízení kvality surovin bereme vážně a úzce spolupracujeme s dodavateli na tom, abychom pro zákazníky a spotřebitele zajistili nejvyšší kvalitu a spolehlivost. Původ a způsob získávání materiálů je stejně důležitý jako chemické složení a výkonnostní specifikace.

Naše dohody s dodavateli o kvalitě stanoví jasný rámec pro zachování očekávaných norem s přihlédnutím k: systémům ISO, specifikacím, změnám postupů, auditům a zpětným kontrolám. Efektivním řízením našich vztahů s dodavateli si rovněž zachováváme schopnost vyhledávat v oblasti surovin a služeb příležitosti k neustálému zlepšování.

Inovace je jedním z klíčových strategických pilířů ve společnosti Ontex. Je zaměřena na vývoj produktů, které splňují požadavky spotřebitele. Abychom řídili vývoj produktů a současně se soustředili také na efektivitu nákladů a účinnost, kombinujeme trendy na trhu a výzkum s technologiemi, znalostmi zákazníka a spotřebitele a kreativitou.

Komunita inovací

Naši komunitu inovací tvoří nadaní pracovníci z mnoha oddělení celé naší skupiny, kteří své znalosti převádí do inovací produktů a zajišťují tak neustálý přísun inovací do našich produktových kategorií. Naše znalosti jsou obohaceny díky spolupráci s lokálními i mezinárodními partnery z předních univerzit, laboratoří, institutů a výzkumných organizací.

Ve čtyřech technologických centrech sídlících v Belgii a Německu pracují na vývoji produktů a na pilotních výrobních linkách ve špičkově vybavených laboratořích naši velmi zkušení odborníci z výzkumu a vývoje.

Testování a kontrola produktů

Předtím, než jde jakýkoli nový produkt ONTEX na trh (a to prostřednictvím maloobchodních značek nebo našich vlastních značek), je testován jak v našich laboratořích, tak s pomocí nezávislých organizací. Abychom měli zajištěnou všestrannost produktu, necháváme v každé fázi procesu vývoje naše objevy hodnotit prostřednictvím cílových skupin, laboratorních testů, porot a domácností. 

Společnost Ontex nebo kterýkoli její zaměstnanec nepřijímají ani nezvažují žádné nevyžádané nápady, a to včetně nápadů na reklamní kampaně, nové propagační akce, nové nebo vylepšené výrobky nebo technologie, zlepšení výrobků, procesů, materiálů, marketingových plánů nebo nových názvů produktů. Prosím, neodesílejte žádné nevyžádané nápady, původní kreativní umělecká díla, nápady nebo jiná díla (dále jen „podání“) v jakékoli podobě společnosti Ontex nebo kterémukoli z jejích zaměstnanců. Výhradním účelem této zásady je vyhnout se potenciálním nedorozuměním nebo sporům, pokud by výrobky nebo marketingové strategie společnosti Ontex mohly vypadat podobně jako nápady, které byly společnosti Ontex odeslány. Pokud i přes naši žádost, abyste nám je nezasílali, své nápady i tak zašlete, pak bez ohledu na obsah vašeho dopisu, platí na vaše podání následující podmínky: Jakékoli takové podání musí být učiněno vyplněním kontaktního formuláře na odkazu níže.

Prosím, zaškrtněte pole ještě před odesláním svého inovativního nápadu.

Kontakt