Odpovědná výroba

Usilujeme o to, abychom podnikali s ohledem na ekologické limity naší planety tak, abychom mohli podporovat potřeby současných a budoucích generací.

Pro společnost Ontex to znamená snahu chránit svět kolem nás tím, že budeme odpovědně využívat získávané zdroje, obchodovat co nejefektivněji dokážeme, snižovat spotřebu energie a emise uhlíku v rámci našich provozů a při dopravě a pracovat na společném cíli nulového odpadu na skládkách.

Odpovědnost v oblasti získávání zdrojů

Zaměřujeme se na snižování ekologické stopy našich výrobků a balení tím, že pečlivě vybíráme nejvhodnější suroviny. Na jednu stranu se neustále poohlížíme po řešeních, která zvyšují pohodlí našich spotřebitelů, zatímco snižujeme hmotnost produktu (a tím i množství použitého materiálu). Na druhou stranu je našim cílem udržovat vliv surovin, které využíváme, na minimu.

Přečtěte si více...

Suroviny

Obnovitelné vs. neobnovitelné

Snižování množství použitých surovin

Napříč všemi kategoriemi výrobků se zaměřujeme na snížení množství surovin, se kterými pracujeme. Už od roku 2009 sledujeme pokrok.

Přečtěte si více...

Udržitelné lesnictví

Buničina je jedna z pro nás nejdůležitějších surovin. Používáme ji pro výrobu absorpčních jader všech našich výrobků. Odpovědné získávání zdrojů dřeva a výroby buničiny je pro nás velmi důležitý.

Přečtěte si více...

Buničina je obnovitelná surovina a její výroba je několika stupňový proces, kde se získává celulóza z borovice kadidlové a Elliottovy. Zhruba 40 až 55 % stromu se využívá na výrobu buničiny. Kůru stromu a lignin, které zůstanou po získání celulózy, používají všichni naši dodavatelé jako obnovitelný zdroj energie. Veškerá buničina používaná společností Ontex je bělena bez elementárního chlóru nebo je bělena zcela bez použití chlóru.

Snižování emisí uhlíku

Dnes existuje obecná shoda, že klima naší planety se mění a že emise skleníkových plynů produkovaných činností člověka jsou jednou z hlavních příčin.
Ve společnosti Ontex věříme, že klimatické změny mohou mít dlouhodobé přímé i nepřímé dopady na naše podnikání i náš dodavatelský řetězec.

Přečtěte si více...

  • V průběhu roku 2016 jsme si stanovili vyšší cíle v oblasti energií:

V období od roku 2014 do roku 2015 jsme snížili naši uhlíkovou stopu o 28 % z 76,2 kt CO2 na 54,7 kt CO2. Hlavním důvodem byl postupný přechod na zdroje obnovitelné elektřiny. Naším cílem je snížení o dalších 20 % na hodnotu 43,8 kt CO2 do roku 2020.

  • Carbon Disclosure Project (CDP)

V roce 2016 jsme se poprvé účastnili projektu Carbon Disclosure Project, jehož úkolem je zvýšit transparentnost a porovnatelnost naší uhlíkové stopy. Po sérii hodnocení jsme obdrželi hodnocení výkonnosti s ohledem na klima
C, což se rovná průměru v odvětví. Pro rok 2017 je naším cílem získat hodnocení B. https://www.cdp.net/en

  • Snaha o štíhlou a ekologickou logistiku

Miliony lidí po celém světě si vkládají výrobky společnosti Ontex do svého nákupního vozíku. Každý výrobek ale urazil určitou cestu. Je našim cílem snížit čas strávený na cestách a také naši ekologickou stopu. Jakožto součást
programu Lean & Green (štíhlý a ekologický) jsme se zavázali snížit emise uhlíku naší logistiky o 20 % do konce roku 2017 v porovnání s rokem 2016. V roce 2016 naše emise CO2 na jeden náklad klesly o 9,3 %.

ISO 14001 & 50001

To, aby byly naše závody více udržitelné, podporuje náš závazek podnikat v rámci limitů naší planety. Abychom zajistili ucelený a promyšlený přístup po celém světě, je naším cílem, aby do roku 2020 mělo 50 % našich hlavních závodů certifikaci ISO 14001 a ISO 50001.
V roce 2016 obdrželo 56 % našich hlavních výrobních závodů certifikát ISO 14001 a 38 % certifikát ISO 50001.

Hlášení a dokumenty ke stažení

Přečtěte si více...

Minimalizace a recyklace odpadu

Usilujeme o snížení produkce odpadu, který od nás putuje na skládky, a stanovili jsme si konečný cíl nulového odpadu na skládkách do roku 2020.
V průběhu roku 2016 jsme vyprodukovali celkem 32 495 tun odpadu, z něhož bylo 89 % recyklováno nebo spáleno pro získání energie a 11 % odesláno na skládku.