Naše vize

Pro naše spotřebitele, zákazníky, zaměstnance a investory jsme upřednostňovanou společností. Působíme jako sociálně odpovědná společnost.

Spotřebitelé a zákazníci

Jsme spolehlivým partnerem a vytváříme dlouhodobé společné hodnoty. Inovačními, kvalitními a výkonnými produkty a řešeními podporujeme a urychlujeme růst našich zákazníků. Nabízíme chytrá řešení, která zlepšují životy našich spotřebitelů. Snažíme se je chápat a nabízet jim průlomové inovace, kvalitu a výkon, kterým mohou důvěřovat a které si mohou dopřát.

Lidé

Lidé stojí v samotném středu naší společnosti; respektujeme je, ceníme si jich a pečujeme o ně. Naši lidé jsou hrdí, že mohou být součástí společnosti Ontex. Všichni zaměstnanci sdílí naši vizi a strategii a jsou si vědomi, jak k nim přispívají. Nesou odpovědnost, projevují iniciativu a přijímají správná rozhodnutí.

Naši vedoucí pracovníci jsou vzorem, jenž našim lidem dodává sílu. To vše je základem pro skvělé místo pro práci, kde se lidé baví a slaví úspěch.

Investoři

Díky organické expanzi, strategickým akvizicím a vynikajícímu provedení zajišťujeme trvale udržitelný a ziskový růst. Jsme silní a zanícení lidé se schopností rychle se přizpůsobit změnám trhu a plnit očekávání. Pro naše akcionáře představujeme dlouhodobou investici.