Shareholder information

Shareholders' Meeting

Annual Shareholders’ Meeting of 24 May 2019 / Gewone Algemene Vergadering van 24 mei 2019

Ontex Group NV convenes its Annual Shareholders’ Meeting at its registered office at Korte Keppestraat 21, 9320 Erembodegem (Aalst), Belgium, on Friday 24 May 2019, commencing at 2:00 p.m. (CET). The agenda, proposed resolutions and other documents relating to the Meeting can be found below:

Ontex Group NV nodigt uit tot haar Gewone Algemene Vergadering die zal worden gehouden op vrijdag 24 mei 2019 om 14:00 uur (Belgische tijd) op de zetel van de Vennootschap te Korte Keppestraat 21, 9320 Erembodegem (Aalst), België. De agenda, voorstellen van besluit en andere documenten met betrekking tot deze Vergadering zijn hieronder terug te vinden:

Convening notice / Oproeping: English - Nederlands
Number of shares and voting rights / Aantal aandelen en stemrechten: File

Ordinary Shareholders’ Meeting of 24 May 2019 / Gewone Algemene Vergadering van 24 mei 2019

Proxy for the AGM / Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering: File
Participation form for the AGM / Deelnameformulier voor de Gewone Algemene Vergadering: File

Annual Review 2018 / Jaaroverzicht 2018

Non-consolidated Financial Statements and Statutory Annual Report per 31 December 2018 / Niet-geconsolideerde jaarrekening en enkelvoudige jaarverslag per 31 december 2018:
- Non-consolidated Financial Statements per 31 December 201
8 / Niet-geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2018:
English - Nederlands
- Statutory Annual Report per 31 December 2018 / Enkelvoudige jaarverslag per 31 december 2018: English - Nederlands

Auditor’s report on the Non-consolidated Financial Statements per 31 December 2018 / Commissarisverslag m.b.t. de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2018: English - Nederlands

Annual and Extraordinary Shareholders’ Meetings of 24 May 2019 / Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van 24 mei 2019

Presentation / Presentatie : English - Nederlands

Ordinary Shareholders’ Meeting of 24 May 2019 / Gewone Algemene Vergadering van 24 mei 2019

Minutes of the Ordinary General Meeting/ Notulen van de Gewone Algemene Vergadering: English Nederlands