Naše hodnoty

Naší nejvyšší prioritou je podpora silné angažovanosti zaměstnanců prostřednictvím nejrůznějších místních seminářů.

Naše hodnoty jsou pro nás značnou oporou a pomáhají nám neztratit se na cestě k naplnění naší strategie a našich vizí. Našich pěti podnikových hodnot, které definují postoje společnosti Ontex:

Vášeň

Záleží nám na tom: společnost Ontex prosazujeme ve všem co děláme.

Pracujeme s energií, odhodláním a závazkem k tomu, abychom byli nejlepší ve všem, co děláme.
Věříme, že na tom, co děláme, záleží: jsme hrdí, že hodnotným způsobem přispíváme k pohodlí v životě našich zákazníků a pozitivně měníme životy lidí všech generací.

Spolehlivost

Naše výsledky odpovídají očekáváním.

Splníme, co slíbíme.
Naši zákazníci a spotřebitelé nám důvěřují, že navrhneme, vyrobíme a dodáme vysoce kvalitní produkty a budeme jim poskytovat mimořádné služby.

Poctivost

Každý z nás je odpovědný za správný postup.

Jako celek i jednotlivci jsme se zavázali k dodržování nejvyšších standardů chování a etických zásad při podnikání.
S našimi zákazníky, dodavateli a všemi ostatními jednáme spravedlivě, otevřeně a s respektem.

Snaha dosahovat výsledků

Pouze to nejlepší je pro nás dost dobré.

Všichni sdílíme skvělý pozitivní přístup, při kterém nic není překážkou, a při našem působení se vzájemně podporujeme.
Uznáváme, že každý z nás musí hrát svou úlohu, aby se společnost Ontex stala organizací s kulturou zaměřenou na nejvyšší výkon. 

Všichni

Na dosahování našich společných cílů vzájemně spolupracujeme.

Po celém světě působíme jako jediná společnost, spolupracujeme mezi sebou navzájem, jakož i s našimi zákazníky a dodavateli.
Díky sdílení nápadů a využívání našich různých talentů, zkušeností a znalostí pro zvládání náročných obchodních příležitostí jsme inovativnější a úspěšnější organizací.