Kariéra

Jaké to je pracovat pro společnost Ontex?

 
Naši lidé jsou srdcem naší společnosti. Díky jejich vášni, odhodlání a vynalézavosti se společnost Ontex rozrostla z rodinného podniku na mezinárodní organizaci. Na oplátku je respektujeme, ceníme si jich a pečujeme o ně.

Co to pro vás znamená

Jsme hrdí na naši tradici podpory zaměstnanců při získávání nových vědomostí a kariérního růstu v rámci naší firmy, kdykoli je to možné. Jelikož však růst našeho podnikání vytváří nové profesní možnosti, rádi se seznámíme s těmi, kdo mají zájem se k nám připojit a začít novou fázi své kariéry. Rozvoj kariéry je něco, co bereme velmi vážně, a proto mnoho našich zaměstnanců zůstává u společnosti tak dlouho.

Vysoké zapojení zaměstnanců

V listopadu 2015 jsme provedli globální průzkum zapojení zaměstnanců. Výsledky ukazují, že 85 % zaměstnanců se cítí být angažovaných do dění ve společnosti. Chápou cíle společnosti, věří v ně a pro úspěch společnosti Ontex jsou ochotni učinit více, než je požadováno.

Vize 2020

Společnost Ontex se vždy zaměřovala na lidi, nicméně s pokračující expanzí je klíčové se rozvíjet, abychom s tímto růstem udrželi krok. Vize 2020 je o hrdosti našich zaměstnanců, že jsou součástí společnosti Ontex, sdílejí naši vizi a strategii a chápou, jak k tomu přispívají. Prokazují iniciativu a přijímají správná rozhodnutí, zatímco naši vedoucí dávají prostor lidem kolem sebe a pomáhají jim vytvořit pracoviště, kde se lidé baví a slaví úspěchy.

Během roku 2015 navštívil náš tým vedení všechna zastoupení a závody společnosti Ontex, aby zaměstnance seznámil s Vizí 2020.

"Vytváříme nové příležitosti pro kariéru a růst našich zaměstnanců, aby se mohli rozvíjet a stát se součástí nové vzrušující fáze cesty. Společnost Ontex je více než společnost, je to společenství."

Astrid De Lathauwer,
Výkonný viceprezident pro lidské zdroje

Naše základní silné stránky

Naši lidé jsou základem naší proměny z malého rodinného podniku na mezinárodní společnost obchodující se spotřebním zbožím. Skvělé služby pro zákazníky a inovace jsou po celém světě zajišťovány našimi zastoupeními a výrobními závody,a to díky pozitivnímu přístupu našich zaměstnanců založeném na spolupráci. Součástí naší kultury vždy bylo ocenění iniciativy a nápadů, což přitahuje podnikavé lidi, kteří mají z realizace věcí radost.

Proměna naší společnosti

Naše společnost prošla značnou fází změny a expanze, a my i nadále podporujeme a oceňujeme kvality, které jsou pro naši budoucnost nesmírně důležité. Takovéto změny ve struktuře našeho podniku znamenají, že jsme schopni nabídnout lepší nástroje a podporu k rozvoji nadání a pracovních příležitostí.