AGM 2017

Annual and Extraordinary Shareholders’ Meetings of 24 May 2017 / Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van 24 mei 2017

Ontex Group NV convenes its Annual and Extraordinary Shareholders’ Meetings at its registered office at Korte Keppestraat 21, 9320 Erembodegem (Aalst), Belgium, on Wednesday 24 May 2017, commencing at 2:00 p.m. (CET).  The agenda, proposed resolutions and other documents relating to these Meetings can be found below:

Ontex Group NV nodigt uit tot haar Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen die zullen worden gehouden op woensdag 24 mei 2017 om 14:00 uur (Belgische tijd) op de zetel van de Vennootschap te Korte Keppestraat 21, 9320 Erembodegem (Aalst), België.  De agenda, voorstellen van besluit en andere documenten met betrekking tot deze Vergaderingen zijn hieronder terug te vinden:

Convening notice / Oproeping: English - Nederlands
Number of shares and voting rights / Aantal aandelen en stemrechten: File

Ordinary Shareholders’ Meeting of 24 May 2017 / Gewone Algemene Vergadering van 24 mei 2017

Proxy for the AGM / Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering: File
Participation form for the AGM / Deelnameformulier voor de Gewone Algemene Vergadering: File

Annual Review 2016 / Jaaroverzicht 2016: English - Nederlands

Non-consolidated Financial Statements and Statutory Annual Report per 31 December 2016 / Niet-geconsolideerde jaarrekening en enkelvoudige jaarverslag per 31 december 2016:
- Non-consolidated Financial Statements per 31 December 2016 / Niet-geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2016: English - Nederlands
- Statutory Annual Report per 31 December 2016 / Enkelvoudige jaarverslag per 31 december 2016: English - Nederlands

Auditor’s report on the Non-consolidated Financial Statements per 31 December 2016 / Commissarisverslag m.b.t. de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2016: English - Nederlands

Extraordinary Shareholders’ Meeting of 24 May 2017 Buitengewone Algemene Vergadering van 24 mei 2017

Proxy for the EGM / Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering: File
Participation form for the EGM / Deelnameformulier voor de Buitengewone Algemene Vergadering: File

Capital Increase Ontex Group NV of 27 March 2017 – Kapitaalverhoging Ontex Group NV van 27 maart 2017

Notarial Deed Capital Increase / Notariële Akte Kapitaalverhoging d.d. 17/03/2017: Nederlands
Auditor Report / Commissarisverslag per art. 596 CC: English – Nederlands
Special Report of Board of Directors / Bijzonder Verslag van Raad van Bestuur per art. 596 CC: English – Nederlands
Notarial Deed Realization Capital Increase/ Notariële Akte Verwezenlijking Kapitaalverhoging d.d 27/03/2017: Nederlands
Ontex Group NV Consolidated Articles of Association / Ontex Group NV Gecoordineerde statuten d.d. 27/03/2017: Nederlands

Annual and Extraordinary Shareholders’ Meetings of 24 May 2017 / Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van 24 mei 2017

Presentation / Presentatie : English - Nederlands

Ordinay Shareholders’ Meeting of 24 May 2017 / Gewone Algemene Vergadering van 24 mei 2017

Minutes of the Ordinary General Meeting/ Notulen van de Gewone Algemene Vergadering: English - Nederlands

Extraordinary Shareholders’ Meeting of 24 May 2017 / Buitengewone Algemene Vergadering van 24 mei 2017

Minutes of the Extraordinary General Meeting / Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering: Nederlands